Ny HR leder i SV Betong

Camilla Borsheim er ansatt fra juni 2018

Camilla Borsheim er ansatt som ny HR-leder etter Erlend Skaarland. Camilla er 33 år og har 3årig utdannelse innenfor økonomi og administrasjon,  12 års erfaring fra flybransjen samt diverse annen praktisk erfaring fra tidligere.

Camilla vil tiltre stillingen ca 15. juni 2018 og vil dermed få overlapp med Skaarland. Ressurs koordinering og oppfølging i forhold til arbeidsmiljøloven er sentrale oppgaver. Det er planlagt introduksjonsmøter på byggeplass allerede i juni. Vi har stor tro på at Camilla vil tilføre SV Betong kapasitet og kompetanse som vil være med å utvikle bedriften videre. Hun vil også være sentral i videreutviklingen av resultatene fra SV Betong skolen og da spesielt rettet mot konseptet forutsigbar utførelse.

Vi ønsker Camilla hjertelig velkommen i SV Betong.


Ny kontrakt på bygging av bolig blokk

Kontrakt er signert på Ryggstraen
SV Betong har gleden av å meddele at det har blitt signert en total entreprise kontrakt på bygging av 38 leiligheter på Ryggstraen prosjektet i Randaberg kommune. Prosjektet er på ca 90 millioner kroner og oppstart skjer når tilstrekkelig salg har blitt oppnådd av Ryggstraen AS. Asbjørn Bollestad er prosjektleder på prosjektet. Vi gratulerer med signeringen.


Deltakelse i årets Nordsjøritt

Alle gjennomførte under gode forhold
SV Betong deltok i Nordsjørittet 2018. Alle deltakerne kom seg i mål under 4 timer. Det var strålende forhold og turen var en fornøyelse for alle. Inge Bjerk ble beste SV Betong’er denne gang.


Skyveprosess i gang på Brunnholen Bru

Prosjektet er en del av Fv505
Prosjektet på Fv505 som gjennomføres av Arbeidsfelleskapet SV Betong Bjelland startet i dag 8.mai 2018 skyveprosessen av det første broelementet. Elementet er hele 29 meter langt. Dette bro elementet er det første av totalt 19 elementer som skal skyves over godsterminalen ved Vagleskogen. Bro forbindelsen vil knytte sammen Skjæveland med Foss Eikeland. Vi gratulerer alle medarbeidere og samarbeidspartnere med milepælen.


Bestilling på Myklerudveien

SV Betong bygger boligblokk med næringslokaler på Nesodden
SV Betong har mottatt bestilling på Myklerudveien 118 på Nesodden ved Oslo. Dette er en totalentreprise på ca 120 millioner kroner for bygging av ca 40 boliger med næringslokaler hvor det er tiltenkt. Vince Taksdal er prosjektleder for prosjektet og eierne bak prosjektet er Jahr Gruppen.


Steinsland Bru

God fremdrift og gjennomføring på prosjektet
SV Betong utfører en underentreprise for TStangeland Maskin i forbindelse med bygging av bro knyttet til vindmølleparken i Bjerkreim. Støpe jobben startet i begynnelsen av mai og arbeidene ligger foran plan. Askild Hegland er byggeleder for SV Betong.


Wesselkvartalet i Asker

Stor aktivitet i Asker sentrum
SV Betong er total entreprenør på Wesselkvartalet i Asker sentrum. Rive og gravearbeidene er godt i gang. Det er Isachsen (Betonmast Hæhre), Kynningsrud og ØstRiv som er leverandører her. Aktiviteten øker nå betydelig fremover og prosjektgruppen jobber sammen med Byggherre for at byggearbeidene skal gi minimal påvirkning på naboer og omgivelsene rundt. Prosjektet består av kombinert bolig og næring/handel.


SV Betong og Eiganes E39

God fremdrift på betongarbeidene
Sv Betong gjennomfører betongarbeidene på Eiganes E39 prosjektet i en under entreprise for Risa. Risa er hovedleverandør til Statens Vegvesen. Fredag 6 april gjennomførte SV Betong med sine underleverandører en støp på ca 270 kubikk på bro element.


Brunholen Bro

SV Betong er i gang med støp av første bro element
Torsdag 5. april ble støp av første bro element foretatt. Støpen var på ca 160 kubikk og etterfølgende til kommer støp av ytterligere ca 100 kubikk. Operasjonen er en milepæl i prosjektet. Hele 17 bro element skal støpes og skyves før Brunnholen Bro står ferdig. SV Betong har alene ca 40 medarbeidere i full gang på prosjektet. Vi gratulerer dem og alle andre involverte samarbeidspartnere.


Tett bygg i Verksgata

Blokk 38 når tett bygg i april
SV Betong er godt i gang med byggingen av 45 leiligheter i Stavanger sentrum for Øgreid Eiendom og ligger på plan. Prosjektet ligger i Verksgaten 38-42 og prosjektet omtales som Skutene prosjektet. SV Betong gjennomfører oppdraget som en Totalentreprise. Prosjektet ligger på plan og blokk 38 når tett bygg i april. Dette skyldes godt samarbeid mellom SV Betong og de involverte under entreprenører og samarbeidspartnere.