Dikemark nominert til årets bygg

Prosjektet for Tandberg Eiendom får stor oppmerksomhet i arkitekt kretser
Ombyggingen av Dikemark prosjektet er nominert til åretsbygg. Rehabilitering for stor oppmerksomhet også i arkitekt kretser. Se vedlagt link for presentasjon:

SYKEPLEIERSKOLEN DIKEMARK

Ny milepæl nådd på Vinterbro

Tredje milepæl i forbindelse med utførelsen av total entreprise kontrakten
SV Betong har nådd en milepæl med ferdigstillelse av CPS den 1. mars 2018 og Shipping (akse F36 til F14) den 06.03.2018 . Dette er tredje milepæl  frem mot estimert sluttføring i tredje kvartal 2018. SV Betong takker alle bidragsytere og underleverandører for alle gode bidrag.


Nye ansettelser i SV Betong

Økende oppdragsmengde bidrar til flere ansatte
SV Betong forventer å øke sin omsetning i 2018 med ca 25% i forhold til 2017. Det gir et behov for flere ansatte i prosjektene. Selskapet har derfor fått følgende nye ansatte:
1) Kristjan Einarson er ansatt som KHMS koordinator. Kristjan har god erfaring fra bygge bransjen, han kommer fra KHMS arbeid på Follobanen. Han vil ha hovedfokus på struktur og oppfølging av KS i prosjektene. Han begynner 5 mars 2018 og vill være stasjonært i Sandnes.
2) SV Betong har ansatt Hilde Fraurud i stillingen som Regnskap- og Lønnsmedarbeider. Hilde har lang erfaring innen økonomi og lønn, og kommer fra rørleggerbransjen. Hilde starter 1. mars
3) Simone Govi er ansatt som Driftsleder i Wessel prosjektet i Region Øst. Han har tidligere vært prosjektleder på Follobanen.
4) 4 trainee er ansatt fast i SV Betong etter endt trainee periode. Det gjelder Mats Buøen, Frank Andre Stavnes, Joakim Steira i Sandnes og Håvard Lillemoen i Region Øst. Vi gratulerer.
5) Total styrker avdelingen i Region Øst og har ansatt Odd Ronny Andersen som driftsleder på Vinterbro. Odd er 55 År og har lang erfaring fra bransjen som selvstendig næringsdrivende og prosjekt/byggeleder. Han starter 15. mars.
6) Totalavdelingen i Sandnes styrker driftsleder staben og har ansatt Arve Espeland som driftsleder fra 5 Mars. Han vil jobbe på Goaleitet prosjektet. Han har teknisk bakgrunn fra Aase klima og Energi & Miljø fra tidligere.
Vi ønsker dem alle hjertelig velkomne i SV Betong


Totalentreprisekontrakt signert på High Five Prosjektet

Kontor og undervisningsbygg på Tjensvoll
SV Betong har 28.02.2018 signert en totalentreprisekontrakt med Forum Pluss om oppføring av et kontor og undervisningsbygg ved Forum hotell på Tjensvoll. Bygget er på ca 4000 kvm og med en takhage på ca 1000 kvm. Kontrakten har en verdi på i overkant av 100 millioner kroner og forventes å starte over påske. Bygget er forventet å stå ferdig i første halvdel av 2019. Torjus Sinnes er prosjektleder på prosjektet.


Wesselkvartalet

Arbeidene på Wesselkvartalet har startet
Wesselkvartalet blir et helt nytt kvartal midt i hjertet av Asker sentrum. SV Betong er godt i gang med arbeidene. Første del av prosjektet frem mot sommeren består i hovedsak å sette opp alternative butikk lokaler, riving av eksisterende bygningsmasse og grunnarbeider.


Vinter på Vinterbro

Vinterbro nærmer seg første milepæl
SV Betong nærmer seg første milepæl for overlevering til byggherre. Deretter vil Witron starte med montering av sitt automasjonssystem. Til tross for utfordringer frost og snø holder byggearbeidene et godt driv. Her et godt stemningsbilde fra soloppgang på Vinterbro.


Ønske om et godt nyttår

SV Betong ønsker medarbeidere og samarbeidspartnere det beste for år 2018
SV Betong har i enkelte prosjekt hatt aktivitet i mellom jul og nyttår. Prosjektet med bygging av Brunnholen bro feiret med brusende drikke etter vel gjennomført støp av pel. SV Betong ønsker alle medarbeidere og samarbeidspartnere et riktig godt og fremgangsrikt 2018.


Ny leder for Betong avdelingen

Stig Jespersen starter i januar 2018

Stig Jespersen starter som leder for Betong avdelingen fra og med januar 2018. Avtroppende leder Stian Andre Tovslid vil fortsette å jobbe i Betong avdelingen og vil støtte opp i en mer operasjonell rolle. Jespersen blir en del av ledergruppen og vil være overordnet ansvarlig for Betong og Montasjeavdelingen. Jespersen kommer fra Block Berge og har blant annet vært leder for forretningsområdet Betong element og Leder for Prosjektering der tidligere. «Vi gleder oss til å få Stig med på laget og tror leder egenskapene hans vil kunne bidra til å videreutvikle egenproduksjonen i selskapet fremover», sier Daglig leder Jarle Aakre.

Samtidig starter Torjus Sinnes opp som Prosjektleder i Total avdelingen. Sinnes bor på Ganddal og har tidligere jobbet i Block Berge og starter opp fra og med januar 2018.


Tildeling av kontrakt til SV Betong på Goaleite

Bygging av 40 nye leiligheter er i gang
SV Betong er tildelt en total entreprise kontrakt for bygging av 40 leiligheter på Goaleite som ligger i Randaberg. Leilighetene ligger i nærheten av Viste og byggherre er BATE. «SV Betong er stolte over å bli valgt på ny av BATE og vi tar det som en tillittserklæring», uttaler Jarle Aakre. Byggestart for prosjektet var 28.09.2017 og prosjektet skal overleveres byggherre innen utgangen av første kvartal 2019.


Ny Prosjekteringsleder

Vi har gleden av å informere om at Fredrik Roalsø starter som Prosjekteringsleder i SV Betong fra og med 01.03.2017. Han har Master utdanning innen bygg og har erfaring med prosjektering fra Q2 arkitekter og hos Namdal Ingeniør og Bygg tjenester. Fredrik vil jobbe med tidlig fase prosjekter og være ansvarlig for planlegging og prosjekteringsaktiviteter.