SV Betong utvider Sandved skole

SV Betong er innstilt som totalentreprenør for utvidelse av Sandved skole for Sandnes Kommune.

Sandved skole skal utvides, og vil få plass til 784 elever. Prosjektet innebærer riving av dagens adm.bygg og oppføring av nytt administrasjon- og undervisningsbygg over 3.etasjer og underkant av 4000m2.
Omfatter hovedsak detaljprosjektering, riving, planlegging, bygging, levering og montering av fast inventar, samt opparbeidelse av at flott uteområdet for skolens elever på 3600m2.
Noe mindre arbeider i forbindelse med eksisterende bygg skal også utføres.

Konkurransen ble vunnet i tøff konkurranse med lokale og nasjonale totalentreprenører, hvor SV Betongs tilbud ble bedømt som det tilbudet som har «det beste forholdet mellom pris og kvalitet».

Vi er stolte over nok engang ved offentlig anskaffelse, som eneste tilbyder, ble gitt full score på kvalitet, løsningsforslag, gjennomføringsplaner og kompetanse.
Det er spesielt kjekt å registrere at Sandnes Kommune verdsetter våre forslag og tiltak vedr. miljø og bærekraft !

Med dette prosjektet så befester SV Betong sin posisjon som Rogalands foretrukne skole-entreprenør.


SV Betong signerer kontrakt med SiS Bolig

SV Betong har skrevet kontrakt med SiS Bolig – Studentsamskipnaden i Stavanger.

Prosjektet er en totalentreprise hvor SV Betong skal prosjektere og bygge to studentboligblokker på Ullandhaug med 129 ettroms leiligheter, samt utomhus området.
I tillegg skal det bygges energisentral og bores energibrønner, som skal forsyne de to nye blokkene og 4 eksisterende blokker.

Vi er stolt over å ha blitt tildelt det tredje prosjektet i rekken fra SiS Bolig, hvor SV Betong fra før har bygget 171  studentboliger i Bjergsted og rehabilitert 115 studentboliger i Madlamarkveien.
Kontrakten ble vunnet i hard konkurranse med både lokale og riksdekkende entreprenører, hvor SV Betongs ble vurdert som det beste tilbudet;
teknisk, fremdrift, økonomisk og klima/miljømessig.

Kontrakten er på omtrent 111 millioner, og prosjekteringsarbeidet er i gang.


SV Betong innstilt hos IVAR IKS

SV Betong er innstilt som hovedentreprenør for bygging av Fjermestad Styringsbasseng II for IVAR IKS.

Styringsbassenget er en del «ny hovedvannledning vest», som er ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg til Tjensvoll styringbasseng.

Dette skal trygge vannforsyning i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene fremover.

 

Prosjektet ble vunnet i sterkt konkurranse med flere anerkjente og dyktige entreprenører, hvor SV Betong kom best ut både på tilbudt kvalitet og gjennomføringsplan, samt på pris.

Kontrakten vil bli signert i løpet av få dager, og er på omtrent 49 millioner inkl. mva, hvorav omtrent 27 millioner er egne betongarbeider.


Vellykket prøveperiode for distribunal - REMA1000 Vagle

Teknisk anlegg overlevert byggherre

Onsdag 19.02.2020 ble tekniske anlegg på Distribusjon Stavanger – Vagle overlevert til byggherre. Etter en lang og vellykket prøveperiode ble anleggene overtatt uten mangler.

SV Betong vil takke alle leverandører og medarbeidere for et godt samarbeid.


SV Betong i gang med Fridas Hage

Første spadestikk

SV Betong har totalentreprisen på Fridas Hage


SV Betong har signert en totalentreprise avtale med BATE Boligbyggelag for bygging av Fridas Hage i Hillevåg: «Fridas Hage». Prosjektet har to boligblokker med til sammen 42 leiligheter, parkeringskjeller og en næringsdel. Boligene er for salg og har allerede solgt over 50 %. Prosjekteringen av boligene har vært i gang siden oktober og 02.12.2019 var det oppstart med spadestikk på tomten med byggherre og Stavanger kommune. Prosjektet fikk gode ord fra den nye ordføreren og prosjektet var hennes første spadestikk: «Utbyggingen er et positivt bidrag til områdeløftet for det sentrale Hillevåg, og det er så kjekt å se hvordan bydelen revitaliseres og blomstrer – med nye restauranter, butikker, arbeidsplasser og boliger. «Fridas hage» kommer til å bli gode hjem for mange kjekke Hillevågs-beboere i fremtiden – det er jeg helt sikker på.» (Facebook-siden til ordfører Kari Nessa Nordtun)

På bilde: Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun og adm.dir i BATE boligbyggelag Paul Boxill.


Signering av Kjerrberget Skole

Signering av Kjerrberget Skole

SV Betong har signert en total entrepreise avtale med Sola kommune for bygging av Tjerrberget ungdomsskole på Skadberg. Ungdomsskolen skal ha en kapasitet på omtrent 630 elever. SV Betong signerte avtalen hos Sola kommune sine midlertidige lokaler på Kanalsletta 25. juni 2019. Arbeidene starter opp etter sommerferien. Prosjekt leder for Sola kommune vil være Gudrid Dahl, mens SV Betong har Bjarte Malmin som Prosjektleder. «Sola kommune er en flerbyggherre for SV Betong, og vi ser frem mot nok et godt samarbeid», sier Daglig leder Jarle Aakre.


SV Betong bygger ny kirke på Sola

SV Betong ufører bygging av ny kirke i totalentreprise.


Sola Kommune vedtok i 2015 å bygge ny kirke i Sola sentrum. Nå har arbeidet startet ed prosjektering og oppstart graving i løpet av anre kvartal 2019. Verdien på oppdraget er ca 60 millioner kroner. Prosjektet ledes av Asbjørn Bollestad. Fremdriftsplanen for bygging av kirken følger en oppsatt plan, og akkurat nå pågår prosjekteringen. Oppstarten ble behørig markert med første spadestill den 29.03.2019. Ordfører og annen ledelse kastet glans over oppstarten og SV Betong er stolt over å ha ansvar for denne totalentreprisen. Anna Strebul fungerer som prosjektingeniør og Bjarte Malmin er inne som prosjekteringsleder.


SV Betong bygger for SUS

SV Betong utfører betong arbeider i underentreprise på nytt sykehus


Kontrakten mellom Vest Betong og SUS, har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert moms. SV Betong står for den største delen av disse betong arbeidene. Betong arbeidene skal sikre Vest Betong og SV Betong i snitt 100 arbeidsplasser i byggeperioden på 18 måneder. Kontrakten omfatter betongarbeider på alle de fem byggene som er en del av det nye sykehuset på Ullandhaug. Vest Betong og SV Betong skal levere betongarbeidene som dekker de to underetasjene på det nye sykehuset.
I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen byggene. Dette gjelder alle de fem byggene, unntatt bygg D, der betongarbeidet skal gå over første etasje.