Offisiell åpning av REMA Distribusjon Stavanger - Vagle

RD Stavanger har offisiell åpning 18.09.2018


SV Betong har vært total entreprenør på REMA sin distribunal av varer på Vagle i Sandnes kommune. På tirsdag den 18.09 har RD Stavanger sin offisielle åpning, hvor ordfører i Sandnes, Reitan fra REMA 1000 og sjef for RD Stavanger Sørvåg vil foreta den offisielle snorklipping. SV Betong vil benytte anledningen å takke alle medarbeidere, leverandører og byggherre for samspillet og leveransene i dette prosjektet.


Fv 505 prosjektet

Brunnholen

Prosjektet nærmer seg 50% fullføringsgrad


Byggingen av Brunnholen bro med tilhørende veisystem er, på tross av til dels krevende grunnforhold, tilnærmet 50% gjennomført. Broen står nå ved jernbanelinjen og vil fortsette å skyves over hele jernbaneområdet. Entreprenør er et samarbeid mellom SV Betong og Bjelland. Vedlagt følger en link med billedserie som viser status i prosjektet.

fv505 Stavanger


Familiedag på Fv505

Stor oppslutning på Familiedag


SV Betong arrangerte familiedag sammen med Bjelland og SVV på byggeplassen for Fv505 på Ganddal i Sandnes. Det deltok mellom 250 og 300 mennesker på arrangementet. Av disse var det registrert mellom 160 og 170 barn. Familiearrangementet hadde hovedfokus på ulike aktiviteter for barn og ungdom. Åpen servering, trekning av premier og trylleshow var andre kjekke ingredienser. «Arrangementet er en viktig del av det å skape et godt arbeidsmiljø. Det å vise frem et spennende og banebrytende prosjekt sammen med høy trivsel faktor, er utrolig kjekt», sier Daglig leder i SV Betong.

SVV, Bjelland og SV Betong vil takke alle medarbeider og leverandører som har bidratt på arrangementet.

Nedenfor vises en film fra det vellykkede arrangementet:

 

FILM FAMILIEDAG


Møllekvartalet i Sandnes er i salg

Møllekvartalet i salg – mulighet for å bo i høyden 


Leiligheter i høyhuset er i salg fra og med starten av august. Dette er et unikt prosjekt med 16 etasjer med kombinert bolig og næring i de nederste etasjer. SV Betong er foretrukken entreprenør og det er stor spenning knyttet til hvordan markedet mottar dette spennende prosjektet.

Møllegården hjemmeside


SV Betong innstilt til nye jobber

Innstilt til nye jobber på Sola kirke og Solås skole


SV Betong er innstilt for to nye jobber med rehabilitering av Sola kirke og bygging på Solås skole. Selskapet går nå inn i en avklaringsfase med oppdragsgivere for å kunne konkludere med kontraktssignering.


Overlevering frys, kjøl og CPS på Vinterbro

Tredje, fjerde og femte milepæl i forbindelse med utførelsen av total entreprise kontrakten
SV Betong har nådd tre nye milepæler med ferdigstillelse av CPS den 1. mars 2018 og Shipping (akse F36 til F14) den 06.03.2018 . Dette er tredje milepæl  frem mot estimert sluttføring i tredje kvartal 2018. I juli ble kjøl og frys området overlevert til WITRON. SV alle bidragsytere og underleverandører for alle gode bidrag.