Vellykket prøveperiode for distribunal - REMA1000 Vagle

Teknisk anlegg overlevert byggherre

Onsdag 19.02.2020 ble tekniske anlegg på Distribusjon Stavanger – Vagle overlevert til byggherre. Etter en lang og vellykket prøveperiode ble anleggene overtatt uten mangler.

SV Betong vil takke alle leverandører og medarbeidere for et godt samarbeid.


SV Betong bygger parkeringshus i Trondheim – ferdigstilles juni 2020

SV Betong bygger parkeringshus i Trondheim – ferdigstilles juni 2020

SV Betong har inngått kontrakt med Sandfærhus Parkering om bygging av parkeringshus i Trondheim.

Parkeringshuset vil romme rundt 770 P-plasser over 17.600 m2, og vil bestå av fire etasjer og tak. Det er en stålkonstruksjon med etasjeskillere i betong.

– For byggherren er fordelen med parkeringshus i stål at det har kort byggetid og lave driftskostnader. Fordelen for parkeringskundene er at parkeringshuset er lyst og søylefritt, noe som gir en god parkeringsopplevelse, sier Steinar Damm, Prosjektutvikler Parkering, SV Betong.

– Det er rett og slett lettere å parkere i dette parkeringshuset!

Han forklarer videre at åpne parkeringshus er både miljøvennlige og har lave driftskostnader. Med opptil 50% åpenhet slipper man å installere ventilasjonssystem, og man får inn mye naturlig lys.

Oppstart byggeplass 1.10.2019 og parkeringshuset skal stå ferdig medio juni 2020. Oppdraget er en totalentreprise med Andreas Monge som Prosjektleder.

Sandfærhus Parkering er en etablert leverandør av parkering, som har per i dag en parkeringskapasitet på litt over 1900 biler. De har drevet parkering på Sandfærhus i Stjørdal kommune siden 1985 og er nærmeste nabo til Værnes flyplass.

Parkeringshus er sentral nisje for SV Betong. Vi har levert en rekke parkeringshus i Norge.  Parkeringskonseptet består av ca. 25 m2 pr. parkeringsplass noe som gir effektiv bruk av areal. Hver parkeringsplass har en bredde på ca 2,5 m, det er søylefritt i parkeringssonen og ramper gjør tilkomst behagelig. Våre parkeringshus i stål er bygget i samarbeid med Huber Car Park Systems. Huber er en av Europas ledende parkeringshusleverandører. Se mer her

 

Hvorfor bygge i stål?

RESIRKULERBART

Stål er 100% resirkulerbart, noe som fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet. Stålproduksjon basert på resirkulert stål reduserer utslipp av CO2.

MULTISIRKULERBART

Stål er ikke bare resirkulerbart. Det er også 100% multisirkulerbart. Stål kan brukes igjen og igjen i det uendelige med like god kvalitet.

GJENBRUK

Ved å konstruere med hensyn på effektiv montering og demontering, kan stålkomponenter enkelt gjenbrukes. Behovet for ny stålproduksjon kan dermed reduseres kraftig.

MINDRE TRANSPORT

Stål har en meget høy styrke i forhold til vekt, noe som gjør det til et lett materiale. Vektbesparelsen fører til mindre tungtransport og mindre belastning på miljøet.

ENERGIEFFEKTIV MONTERING

Byggeprosessen påvirker miljøet mindre fordi stålets lette vekt øker kranens rekkevidde. For samme spennvidde kan entreprenøren bruke mindre kraner og annet løfteutstyr.

NØYAKTIG MONTERING

Prefabrikkerte stålelementer med høy kvalitet og små toleranser gir en nøyaktig konstruksjon som sikrer en rask montering og fører til minimale eller ingen tilpasninger av tilstøtende byggematerialer.

STILLE BYGGEPLASS

Rask montering begrenser støy og forstyrrelser i byggetiden og reduserer faren for forsinkelser pga. værforhold. Dette gir en mer forutsigbar framdriftsplan.

REN BYGGEPLASS

Stål er et støvfritt materiale som ikke forurenser. Prefabrikkerte stålelementer, levert i rett tid for montering, minimaliserer behovet for lagringsplass og bidrar til en ryddig og sikker byggeplass.

MINDRE AVFALL  

Avfall fra fabrikasjon og montering av stålkomponenter er redusert til et minimum og er for det meste resirkulerbart.

BESTANDIG

En stålkonstruksjon er eksepsjonelt bestandig, med lite eller ingen behov for vedlikehold. Dette fører til minimale miljøpåvirkninger i konstruksjonens levetid. Stål er dessuten et ubrennbart og flammesikkert materiale som ikke trekker vann, sveller, krymper, sprekker eller vrir seg.

FLEKSIBELT

Lange bjelkespenn fører til søylefrie arealer som er fleksible for bruksendringer. Med stål er det enkelt å utføre forsterkninger og ombygninger. Lette stålkonstruksjoner kan enkelt bygges oppå eksisterende bygninger uten å overbelaste fundamentene.

MINDRE VOLUM

Integrerte dekkebjelker i etasjebygg fører til mindre etasjehøyder og dermed mindre volum.


Møllekvartalet tar form

Møllekvartalet tar form


– Det er spennende dager med mye aktivitet her nede på Møllekvartalet, sier prosjektleder Stig Olav Håra. SV Betong er totalentreprenør på prosjektet som består av 139 leiligheter og næring.

Han ser ut over byggeplassen. Fundamenteringsarbeidet for høyhuset er i full sving.

– Vi holder på med peling med 50 meter lange stålkjernepeler akkurat nå, sier Håra.

Snart skal SV Betong i gang med betongarbeidet og aktiviteten på byggeplassen vil ta seg enda mer opp.

– Det er spennende dager med mye som skjer og mange store og små beslutninger, sier Håra. Heldigvis har jeg en veldig god prosjektorganisasjon som støtter meg. Byggelederne har et bredt spekter og består av både gammel og ny erfaring. Jeg har ringreven Kjell, trainee Erland, Rune på fremdriftsplanlegging og anleggsledelse og ikke minst Stina på økonomikontroll, sier Håra.

– Jeg tror at hele prosjektteamet synes at det er kult å være med på å endre Sandnes sin «skyline», sier Håra.

Møllekvartalet ligger i krysset mellom Jærveien og St. Olavs gate og danner starten på selve kvartalet, litt slik som den kjente «Flatiron» bygningen i New York City. Det er ikke et A4 bygg men et bygg som vil vise igjen. Høyhuset er et av få høybygg som er planlagt i Sandnes, og vil bli Sandnes høyeste bygg med sine 16 etasjer og ca 60 meter høyde. Leilighetene i Høyhuset er store de er omgitt av fine ute plasser og atriumløsninger med grønne lunger.  Leilighetene ligger i et veletablert boområde, bare få minutter fra bykjernen i Sandnes. De romslige tomtene i strøket gir hele området et parkmessig preg.

Prosjektdetaljer

SV Betong i gang med Fridas Hage

Første spadestikk

SV Betong har totalentreprisen på Fridas Hage


SV Betong har signert en totalentreprise avtale med BATE Boligbyggelag for bygging av Fridas Hage i Hillevåg: «Fridas Hage». Prosjektet har to boligblokker med til sammen 42 leiligheter, parkeringskjeller og en næringsdel. Boligene er for salg og har allerede solgt over 50 %. Prosjekteringen av boligene har vært i gang siden oktober og 02.12.2019 var det oppstart med spadestikk på tomten med byggherre og Stavanger kommune. Prosjektet fikk gode ord fra den nye ordføreren og prosjektet var hennes første spadestikk: «Utbyggingen er et positivt bidrag til områdeløftet for det sentrale Hillevåg, og det er så kjekt å se hvordan bydelen revitaliseres og blomstrer – med nye restauranter, butikker, arbeidsplasser og boliger. «Fridas hage» kommer til å bli gode hjem for mange kjekke Hillevågs-beboere i fremtiden – det er jeg helt sikker på.» (Facebook-siden til ordfører Kari Nessa Nordtun)

På bilde: Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun og adm.dir i BATE boligbyggelag Paul Boxill.


Signering av Kjerrberget Skole

Signering av Kjerrberget Skole

SV Betong har signert en total entrepreise avtale med Sola kommune for bygging av Tjerrberget ungdomsskole på Skadberg. Ungdomsskolen skal ha en kapasitet på omtrent 630 elever. SV Betong signerte avtalen hos Sola kommune sine midlertidige lokaler på Kanalsletta 25. juni 2019. Arbeidene starter opp etter sommerferien. Prosjekt leder for Sola kommune vil være Gudrid Dahl, mens SV Betong har Bjarte Malmin som Prosjektleder. «Sola kommune er en flerbyggherre for SV Betong, og vi ser frem mot nok et godt samarbeid», sier Daglig leder Jarle Aakre.


SV Betong bygger ny kirke på Sola

SV Betong ufører bygging av ny kirke i totalentreprise.


Sola Kommune vedtok i 2015 å bygge ny kirke i Sola sentrum. Nå har arbeidet startet ed prosjektering og oppstart graving i løpet av anre kvartal 2019. Verdien på oppdraget er ca 60 millioner kroner. Prosjektet ledes av Asbjørn Bollestad. Fremdriftsplanen for bygging av kirken følger en oppsatt plan, og akkurat nå pågår prosjekteringen. Oppstarten ble behørig markert med første spadestill den 29.03.2019. Ordfører og annen ledelse kastet glans over oppstarten og SV Betong er stolt over å ha ansvar for denne totalentreprisen. Anna Strebul fungerer som prosjektingeniør og Bjarte Malmin er inne som prosjekteringsleder.


SV Betong bygger for SUS

SV Betong utfører betong arbeider i underentreprise på nytt sykehus


Kontrakten mellom Vest Betong og SUS, har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert moms. SV Betong står for den største delen av disse betong arbeidene. Betong arbeidene skal sikre Vest Betong og SV Betong i snitt 100 arbeidsplasser i byggeperioden på 18 måneder. Kontrakten omfatter betongarbeider på alle de fem byggene som er en del av det nye sykehuset på Ullandhaug. Vest Betong og SV Betong skal levere betongarbeidene som dekker de to underetasjene på det nye sykehuset.
I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen byggene. Dette gjelder alle de fem byggene, unntatt bygg D, der betongarbeidet skal gå over første etasje.


Offisiell åpning av REMA Distribusjon Stavanger - Vagle

RD Stavanger har offisiell åpning 18.09.2018


SV Betong har vært total entreprenør på REMA sin distribunal av varer på Vagle i Sandnes kommune. På tirsdag den 18.09 har RD Stavanger sin offisielle åpning, hvor ordfører i Sandnes, Reitan fra REMA 1000 og sjef for RD Stavanger Sørvåg vil foreta den offisielle snorklipping. SV Betong vil benytte anledningen å takke alle medarbeidere, leverandører og byggherre for samspillet og leveransene i dette prosjektet.


Fv 505 prosjektet

Brunnholen

Prosjektet nærmer seg 50% fullføringsgrad


Byggingen av Brunnholen bro med tilhørende veisystem er, på tross av til dels krevende grunnforhold, tilnærmet 50% gjennomført. Broen står nå ved jernbanelinjen og vil fortsette å skyves over hele jernbaneområdet. Entreprenør er et samarbeid mellom SV Betong og Bjelland. Vedlagt følger en link med billedserie som viser status i prosjektet.

fv505 Stavanger


Familiedag på Fv505

Stor oppslutning på Familiedag


SV Betong arrangerte familiedag sammen med Bjelland og SVV på byggeplassen for Fv505 på Ganddal i Sandnes. Det deltok mellom 250 og 300 mennesker på arrangementet. Av disse var det registrert mellom 160 og 170 barn. Familiearrangementet hadde hovedfokus på ulike aktiviteter for barn og ungdom. Åpen servering, trekning av premier og trylleshow var andre kjekke ingredienser. «Arrangementet er en viktig del av det å skape et godt arbeidsmiljø. Det å vise frem et spennende og banebrytende prosjekt sammen med høy trivsel faktor, er utrolig kjekt», sier Daglig leder i SV Betong.

SVV, Bjelland og SV Betong vil takke alle medarbeider og leverandører som har bidratt på arrangementet.

Nedenfor vises en film fra det vellykkede arrangementet:

 

FILM FAMILIEDAG