Offisiell åpning av REMA Distribusjon Stavanger - Vagle

RD Stavanger har offisiell åpning 18.09.2018


SV Betong har vært total entreprenør på REMA sin distribunal av varer på Vagle i Sandnes kommune. På tirsdag den 18.09 har RD Stavanger sin offisielle åpning, hvor ordfører i Sandnes, Reitan fra REMA 1000 og sjef for RD Stavanger Sørvåg vil foreta den offisielle snorklipping. SV Betong vil benytte anledningen å takke alle medarbeidere, leverandører og byggherre for samspillet og leveransene i dette prosjektet.


Fv 505 prosjektet

Prosjektet nærmer seg 50% fullføringsgrad


Byggingen av Brunnholen bro med tilhørende veisystem er, på tross av til dels krevende grunnforhold, tilnærmet 50% gjennomført. Broen står nå ved jernbanelinjen og vil fortsette å skyves over hele jernbaneområdet. Entreprenør er et samarbeid mellom SV Betong og Bjelland. Vedlagt følger en link med billedserie som viser status i prosjektet.

fv505 Stavanger


Familiedag på Fv505

Stor oppslutning på Familiedag


SV Betong arrangerte familiedag sammen med Bjelland og SVV på byggeplassen for Fv505 på Ganddal i Sandnes. Det deltok mellom 250 og 300 mennesker på arrangementet. Av disse var det registrert mellom 160 og 170 barn. Familiearrangementet hadde hovedfokus på ulike aktiviteter for barn og ungdom. Åpen servering, trekning av premier og trylleshow var andre kjekke ingredienser. «Arrangementet er en viktig del av det å skape et godt arbeidsmiljø. Det å vise frem et spennende og banebrytende prosjekt sammen med høy trivsel faktor, er utrolig kjekt», sier Daglig leder i SV Betong.

SVV, Bjelland og SV Betong vil takke alle medarbeider og leverandører som har bidratt på arrangementet.

Nedenfor vises en film fra det vellykkede arrangementet:

 

FILM FAMILIEDAG


Møllekvartalet i Sandnes er i salg

Møllekvartalet i salg – mulighet for å bo i høyden 


Leiligheter i høyhuset er i salg fra og med starten av august. Dette er et unikt prosjekt med 16 etasjer med kombinert bolig og næring i de nederste etasjer. SV Betong er foretrukken entreprenør og det er stor spenning knyttet til hvordan markedet mottar dette spennende prosjektet.

Møllegården hjemmeside


SV Betong innstilt til nye jobber

Innstilt til nye jobber på Sola kirke og Solås skole


SV Betong er innstilt for to nye jobber med rehabilitering av Sola kirke og bygging på Solås skole. Selskapet går nå inn i en avklaringsfase med oppdragsgivere for å kunne konkludere med kontraktssignering.


Overlevering frys, kjøl og CPS på Vinterbro

Tredje, fjerde og femte milepæl i forbindelse med utførelsen av total entreprise kontrakten
SV Betong har nådd tre nye milepæler med ferdigstillelse av CPS den 1. mars 2018 og Shipping (akse F36 til F14) den 06.03.2018 . Dette er tredje milepæl  frem mot estimert sluttføring i tredje kvartal 2018. I juli ble kjøl og frys området overlevert til WITRON. SV alle bidragsytere og underleverandører for alle gode bidrag.


Ny HR leder i SV Betong

Camilla Borsheim er ansatt fra juni 2018

Camilla Borsheim er ansatt som ny HR-leder etter Erlend Skaarland. Camilla er 33 år og har 3årig utdannelse innenfor økonomi og administrasjon,  12 års erfaring fra flybransjen samt diverse annen praktisk erfaring fra tidligere.

Camilla vil tiltre stillingen ca 15. juni 2018 og vil dermed få overlapp med Skaarland. Ressurs koordinering og oppfølging i forhold til arbeidsmiljøloven er sentrale oppgaver. Det er planlagt introduksjonsmøter på byggeplass allerede i juni. Vi har stor tro på at Camilla vil tilføre SV Betong kapasitet og kompetanse som vil være med å utvikle bedriften videre. Hun vil også være sentral i videreutviklingen av resultatene fra SV Betong skolen og da spesielt rettet mot konseptet forutsigbar utførelse.

Vi ønsker Camilla hjertelig velkommen i SV Betong.


Ny kontrakt på bygging av bolig blokk

Kontrakt er signert på Ryggstraen
SV Betong har gleden av å meddele at det har blitt signert en total entreprise kontrakt på bygging av 38 leiligheter på Ryggstraen prosjektet i Randaberg kommune. Prosjektet er på ca 90 millioner kroner og oppstart skjer når tilstrekkelig salg har blitt oppnådd av Ryggstraen AS. Asbjørn Bollestad er prosjektleder på prosjektet. Vi gratulerer med signeringen.


Deltakelse i årets Nordsjøritt

Alle gjennomførte under gode forhold
SV Betong deltok i Nordsjørittet 2018. Alle deltakerne kom seg i mål under 4 timer. Det var strålende forhold og turen var en fornøyelse for alle. Inge Bjerk ble beste SV Betong’er denne gang.


Skyveprosess i gang på Brunnholen Bru

Prosjektet er en del av Fv505
Prosjektet på Fv505 som gjennomføres av Arbeidsfelleskapet SV Betong Bjelland startet i dag 8.mai 2018 skyveprosessen av det første broelementet. Elementet er hele 29 meter langt. Dette bro elementet er det første av totalt 19 elementer som skal skyves over godsterminalen ved Vagleskogen. Bro forbindelsen vil knytte sammen Skjæveland med Foss Eikeland. Vi gratulerer alle medarbeidere og samarbeidspartnere med milepælen.