Signering av Kjerrberget Skole

Signering av Kjerrberget Skole

SV Betong har signert en total entrepreise avtale med Sola kommune for bygging av Tjerrberget ungdomsskole på Skadberg. Ungdomsskolen skal ha en kapasitet på omtrent 630 elever. SV Betong signerte avtalen hos Sola kommune sine midlertidige lokaler på Kanalsletta 25. juni 2019. Arbeidene starter opp etter sommerferien. Prosjekt leder for Sola kommune vil være Gudrid Dahl, mens SV Betong har Bjarte Malmin som Prosjektleder. «Sola kommune er en flerbyggherre for SV Betong, og vi ser frem mot nok et godt samarbeid», sier Daglig leder Jarle Aakre.


SV Betong bygger ny kirke på Sola

SV Betong ufører bygging av ny kirke i totalentreprise.


Sola Kommune vedtok i 2015 å bygge ny kirke i Sola sentrum. Nå har arbeidet startet ed prosjektering og oppstart graving i løpet av anre kvartal 2019. Verdien på oppdraget er ca 60 millioner kroner. Prosjektet ledes av Asbjørn Bollestad. Fremdriftsplanen for bygging av kirken følger en oppsatt plan, og akkurat nå pågår prosjekteringen. Oppstarten ble behørig markert med første spadestill den 29.03.2019. Ordfører og annen ledelse kastet glans over oppstarten og SV Betong er stolt over å ha ansvar for denne totalentreprisen. Anna Strebul fungerer som prosjektingeniør og Bjarte Malmin er inne som prosjekteringsleder.


SV Betong bygger for SUS

SV Betong utfører betong arbeider i underentreprise på nytt sykehus


Kontrakten mellom Vest Betong og SUS, har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert moms. SV Betong står for den største delen av disse betong arbeidene. Betong arbeidene skal sikre Vest Betong og SV Betong i snitt 100 arbeidsplasser i byggeperioden på 18 måneder. Kontrakten omfatter betongarbeider på alle de fem byggene som er en del av det nye sykehuset på Ullandhaug. Vest Betong og SV Betong skal levere betongarbeidene som dekker de to underetasjene på det nye sykehuset.
I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen byggene. Dette gjelder alle de fem byggene, unntatt bygg D, der betongarbeidet skal gå over første etasje.


Offisiell åpning av REMA Distribusjon Stavanger - Vagle

RD Stavanger har offisiell åpning 18.09.2018


SV Betong har vært total entreprenør på REMA sin distribunal av varer på Vagle i Sandnes kommune. På tirsdag den 18.09 har RD Stavanger sin offisielle åpning, hvor ordfører i Sandnes, Reitan fra REMA 1000 og sjef for RD Stavanger Sørvåg vil foreta den offisielle snorklipping. SV Betong vil benytte anledningen å takke alle medarbeidere, leverandører og byggherre for samspillet og leveransene i dette prosjektet.


Fv 505 prosjektet

Brunnholen

Prosjektet nærmer seg 50% fullføringsgrad


Byggingen av Brunnholen bro med tilhørende veisystem er, på tross av til dels krevende grunnforhold, tilnærmet 50% gjennomført. Broen står nå ved jernbanelinjen og vil fortsette å skyves over hele jernbaneområdet. Entreprenør er et samarbeid mellom SV Betong og Bjelland. Vedlagt følger en link med billedserie som viser status i prosjektet.

fv505 Stavanger


Familiedag på Fv505

Stor oppslutning på Familiedag


SV Betong arrangerte familiedag sammen med Bjelland og SVV på byggeplassen for Fv505 på Ganddal i Sandnes. Det deltok mellom 250 og 300 mennesker på arrangementet. Av disse var det registrert mellom 160 og 170 barn. Familiearrangementet hadde hovedfokus på ulike aktiviteter for barn og ungdom. Åpen servering, trekning av premier og trylleshow var andre kjekke ingredienser. «Arrangementet er en viktig del av det å skape et godt arbeidsmiljø. Det å vise frem et spennende og banebrytende prosjekt sammen med høy trivsel faktor, er utrolig kjekt», sier Daglig leder i SV Betong.

SVV, Bjelland og SV Betong vil takke alle medarbeider og leverandører som har bidratt på arrangementet.

Nedenfor vises en film fra det vellykkede arrangementet:

 

FILM FAMILIEDAG


Møllekvartalet i Sandnes er i salg

Møllekvartalet i salg – mulighet for å bo i høyden 


Leiligheter i høyhuset er i salg fra og med starten av august. Dette er et unikt prosjekt med 16 etasjer med kombinert bolig og næring i de nederste etasjer. SV Betong er foretrukken entreprenør og det er stor spenning knyttet til hvordan markedet mottar dette spennende prosjektet.

Møllegården hjemmeside


SV Betong innstilt til nye jobber

Innstilt til nye jobber på Sola kirke og Solås skole


SV Betong er innstilt for to nye jobber med rehabilitering av Sola kirke og bygging på Solås skole. Selskapet går nå inn i en avklaringsfase med oppdragsgivere for å kunne konkludere med kontraktssignering.


Overlevering frys, kjøl og CPS på Vinterbro

Tredje, fjerde og femte milepæl i forbindelse med utførelsen av total entreprise kontrakten
SV Betong har nådd tre nye milepæler med ferdigstillelse av CPS den 1. mars 2018 og Shipping (akse F36 til F14) den 06.03.2018 . Dette er tredje milepæl  frem mot estimert sluttføring i tredje kvartal 2018. I juli ble kjøl og frys området overlevert til WITRON. SV alle bidragsytere og underleverandører for alle gode bidrag.


Ny HR leder i SV Betong

Camilla Borsheim er ansatt fra juni 2018

Camilla Borsheim er ansatt som ny HR-leder etter Erlend Skaarland. Camilla er 33 år og har 3årig utdannelse innenfor økonomi og administrasjon,  12 års erfaring fra flybransjen samt diverse annen praktisk erfaring fra tidligere.

Camilla vil tiltre stillingen ca 15. juni 2018 og vil dermed få overlapp med Skaarland. Ressurs koordinering og oppfølging i forhold til arbeidsmiljøloven er sentrale oppgaver. Det er planlagt introduksjonsmøter på byggeplass allerede i juni. Vi har stor tro på at Camilla vil tilføre SV Betong kapasitet og kompetanse som vil være med å utvikle bedriften videre. Hun vil også være sentral i videreutviklingen av resultatene fra SV Betong skolen og da spesielt rettet mot konseptet forutsigbar utførelse.

Vi ønsker Camilla hjertelig velkommen i SV Betong.