Kundeservice

SV Betong er opptatt av at kundene våre skal være fornøyd også etter at vi har forlatt byggeplassen. Vi har etablert en egen avdeling med erfarne, engasjerte ansatte som jobber med kundeservice etter overtakelse og innflytting. Skulle du ha noe du ønsker å ta opp med kundeservice fyller du ut skjemaet under. SV Betong har som målsetting at du skal få svar på dine henvendelse så snart som mulig.

Forvaltning, drift og vedlikehold av din bolig

Alle får en FDV manual fra oss etter overtakelse. FDVen inneholder mye viktig informasjon om bruk, vedlikehold og etterbehandling. Vi har laget en nyttig huskeliste som inneholder det viktigste løpende vedlikeholdet du må utføre. Denne ligger i oversendt FDV, men kan også lastes ned her.

Reklamasjon

SV Betong er opptatt av å levere kvalitet og uten feil. Men skulle det mot formodning være forhold som du ønsker å reklamere på, må dette gjøres skriftlig via skjemaet nedenfor.  Vær oppmerksom på at forhold som skyldes feil bruk eller manglende vedlikehold og/eller etterbehandling, er ikke er reklamasjons-berettiget.

    Legge ved eventuelt bilde: