Gratulasjon
SV Betong gratulerer alle sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere med nasjonaldagen 17. mai.