SV Betong jobber skift med glid forskaling i Mekjarvik
SV Betong er godt i gang med betongarbeidene på jobben med å bygge råtne tank for IVAR i Mekjarvik. Espen Solberg er byggeleder og har med seg to arbeidslag som kjører skift med glid forskaling. Tanken med høyde på 20 meter utføres med glid forskaling system.