SV Betong har i 2014 startet arbeidet med betongarbeider for Velde Pukk sitt renseanlegg.