SV Betong bidrar i utvikling av prosjekt ved Meieritomten på Bryne
SV Betong bidrar i tidligfase utvikling og prosjektering av eiendomsprosjekt i sentrum av Bryne. Prosjektet er lokalisert ved jernbanen på Bryne torg. Området som i dag brukes til næring og bolig er planlagt fornyet til et nytt næring og boligområde.  Forslaget til reguleringsendring er under behandling og det forventes sluttføring i løpet av høsten 2014. Prosjektet er nå i ferd med å ta form.