Prosjektet for Tandberg Eiendom får stor oppmerksomhet i arkitekt kretser
Ombyggingen av Dikemark prosjektet er nominert til åretsbygg. Rehabilitering for stor oppmerksomhet også i arkitekt kretser. Se vedlagt link for presentasjon:
SYKEPLEIERSKOLEN DIKEMARK