SV Betong har signert kontrakt på gjennomføring av grunn- og betongarbeid på Dysjaland skole, Sola kommune.Oppdraget gjelder et tilbygg som oppføres i 2 etasjer med BRA 985 m2

Vi ser frem til å gjennomføre denne jobben.