19 boenheter i Kleivane prosjektet
SV Betong har blitt tildelt jobb med oppføring av grunnmurer på Kleivane prosjektet for Block Watne. Prosjektet ligger i Sandnes og gjelder oppføring av grunnmurer til 19 boenheter bestående av rekkehus og eneboliger. Dette er med på å sikre ordrereserven for Grunnmursavdelingen i SV Betong og det er en oppdragsgiver som vi er stolte å kunne jobbe for», sier Avdelingsleder for Grunnmur Thrøstur