Deltakelse på allsang og oktober festival
En gjeng fra SV Betong deltok på oktober festivalen i Egersund og overlot ingenting til tilfeldighetene. «Uniformene» var på plass og trivselfaktoren var høy. Arrangmentet ble avholdt i byteltet i Egersund med allsang og dans med tilhørende mat og drikke.