SV Betong er i gang med E39 Eiganes

SV Betong gjennomfører betongarbeider i en underleveranse til Risa på E39 på Eiganes. Prosjektet er nå startet opp og skal overleveres fra Risa til Statens Vegvesen i mars 2019. Kjell Gimmestad er byggeleder for SV Betong på prosjektet. Betongarbeidene inkluderer ramper, murer, broer og fordrøyningsbasseng.