SV Betong starter betong- og grunnarbeider på B04
Jadarhus har solgt tilstrekkelig med leiligheter slik at det blir oppstart på byggearbeidene på Sørbøhagane B04. Totalt er prosjektet på 45 leiligheter fra 56 – 110 kvm. Det er forventet at oppstart av betong- og grunnarbeidene vil skje i uke 35 i 2015.