Tredje, fjerde og femte milepæl i forbindelse med utførelsen av total entreprise kontrakten
SV Betong har nådd tre nye milepæler med ferdigstillelse av CPS den 1. mars 2018 og Shipping (akse F36 til F14) den 06.03.2018 . Dette er tredje milepæl  frem mot estimert sluttføring i tredje kvartal 2018. I juli ble kjøl og frys området overlevert til WITRON. SV alle bidragsytere og underleverandører for alle gode bidrag.