SV Betong har overlevert distribunalen
SV Betong overleverte torsdag 14 september 2017 distribunalen til Login Eiendom. De SV Betong ansatte som har medvirket i prosjektet berømmes for en kjempe innsats. De har fremstått som meget løsningsorienterte i et krevende prosjekt. Bygget ble snudd like før oppstart og de har klart å levere på tross av de utfordringer som har oppstått. Vi gratulerer også våre under leverandører som har bidratt i prosessen.