God fremdrift og gjennomføring på prosjektet
SV Betong utfører en underentreprise for TStangeland Maskin i forbindelse med bygging av bro knyttet til vindmølleparken i Bjerkreim. Støpe jobben startet i begynnelsen av mai og arbeidene ligger foran plan. Askild Hegland er byggeleder for SV Betong.