Stig Jespersen ny daglig leder i SV Betong AS

Stig Jespersen er ansatt som ny daglig leder i SV Betong AS. Han har
20 års erfaring med entreprenørvirksomhet og har siste 3 år hatt
ansvar for prosjektgjennomføring i SV Betong.

Stig etterfølger Jarle Aakre som har ledet selskapet siden 2013.
Lederskiftet er del av en naturlig utvikling for SV Betong og er en
ressursoptimalisering som vil bidra til forbedret risikohåndtering og
virksomhetsstyring.

Styreleder Erik Shelby er glad for å ha rekruttert en ny daglig leder som har solid bransje- og ledererfaring og kjenner selskapet godt både med hensyn til de ansatte og interne prosesser. Stig kan vise til gode resultater fra virksomheten han har ledet i avdeling Vest og det vil være et godt grunnlag for arbeidet med å videreutvikle entreprenørvirksomheten. Han trekker også frem styrken til selskapet å kunne gjennomføre lederskiftet på en forståelsesfull måte. Jarle Aakre vil fremover være en viktig ressurs i forbindelse med strategisk viktige saker for SV Betong.

Jeg er ydmyk for ansvaret og gleder meg til å få lede en organisasjon med sterk kompetanse som
har vilje og evne til gjennomføring av komplekse prosjekter innenfor bygg, anlegg og
infrastruktur, sier Stig Jespersen. Stig begynte i stillingen 1.februar 2021.