SV Betong bidrar i tidligfase utvikling og prosjektering av Åsedalen Boligpark som ligger i øvre del av Sanvedparken og opp mot Åsedalen i Sandnes. Området som i dag brukes til industri er planlagt konvertert til en perle av et boligområde. Forslag til reguleringsendring leveres i 2014 og prosjektet er nå i ferd med å ta form.

Se flere illustrasjonsbilder på følgende link:

Illustrasjonsbilder