SV Betong har nå kontorfasiliteter i Lier.

Besøksadresse:
Kjellstadveien 5, 3400 Lier

Vi ser frem til å ivareta oppdrag på Østlandet
Velkommen