TS inngår avtale med SV Betong for betongarbeider i forbindelse med utvidelse av Langevatn
IVAR IKS skal utvide eksisterende Langevatn vannbehandlingsanlegg beliggende i Gjesdal kommune med nye prosesser og økt kapasitet. Langevatn vannbehandlingsanlegg skal utvides for totalt 1,1 milliarder kroner. Byggingen begynte i oktober 2014 og anlegget skal stå ferdig i 2017/2018. Stangeland Maskin har blitt tildelt entreprise for forberedende arbeider på 65 millioner kroner. Stangeland Maskin har inngått avtale med SV Betong for betongarbeider i en underlevernse. Arbeidet er forventet å starte i første kvartal 2015.