Nye St. Svithun Videregående skole

Jobben med å oppgradere og bygge om Nye St. Svithun videregående skole har i sin innstilling anbefalt å inngå kontrakt med SV Betong. Dette gjelder entreprise for stål- og betong arbeider. Prosjektets inkluderer to deler:

– A: Ombygging og oppgradering av eksisterende skolebygg til å (ca. 1265 m²)

– B: Påbygg (ca. 1300 m²) – Det skal oppføres en ny etasje over eksisterende bygg, bestående av 10 klasserom, 2 lærer arbeidsrom, toalett- og funksjonskjerne samt fellesareal.