God fremdrift på betongarbeidene
Sv Betong gjennomfører betongarbeidene på Eiganes E39 prosjektet i en under entreprise for Risa. Risa er hovedleverandør til Statens Vegvesen. Fredag 6 april gjennomførte SV Betong med sine underleverandører en støp på ca 270 kubikk på bro element.