Parkeringshuset bygges i galvanisert stål med søyler og bjelker i stålprofiler. Ståldeler prefabrikeres på verksted og skrus sammen på byggeplass. Dekke består av stålplater med betong påstøp. Dekke støpes ut på stedet og med belegg ovenpå. Overflate på dekke kan behandles med ulike belegg som epoxy (flowcrete) eller acryl. Fasader kan fås i ulike design og utførelser.

Parkeringsløsning

  • Ca. 25 m2 pr. parkeringsplass = Effektivt areal
  • Bredde 2,5 m pr. parkeringsplass
  • Innvendig rampe
  • Heis/trapperom
  • Søylefritt i parkeringssonen.
  • Tilfredsstiller norske bygge- og brann krav
  • Kort byggetid og optimalisert logistikk
  • Fleksible og skreddersydde løsninger

Disse hovedparametere karakteriserer vår P-hus løsning.

For ytterligere informasjon om våre parkeringsløsninger se vedlagte link:

Parkeringsløsning