SV Betong har fått tildelt jobben som totalentreprenør på Sykepleierskolen Dikemark. Prosjektet omfatter rehabilitering av et eksisterende internat og skolebygg som skal bygges om til 43 leiligheter/rekkehus. Bebyggelsen består av 9 rekkehus over to plan og en høyblokk i 6 etasjer med kjeller, hvor det innredes 34 leiligheter.

Oppstart september 2016 og ferdigstilles september 2017.

Vi ser frem til å gjennomføre dette prosjektet.