SV Betong har påbegynt prosjekteringen på totalentreprisen Rektor Sælandsveg 4 – byggherre Bolig Partner, Bryne.
Prosjektet består av et leilighetsbygg med i alt 18 stk. boenheter inkludert parkering og uteområde. Planlagt byggestart Desember 2016 og ferdigstillelse Mars 2018.

Et spennende prosjekt som bidrar positivt til byutviklingen på Bryne.