Arbeidene på Wesselkvartalet har startet
Wesselkvartalet blir et helt nytt kvartal midt i hjertet av Asker sentrum. SV Betong er godt i gang med arbeidene. Første del av prosjektet frem mot sommeren består i hovedsak å sette opp alternative butikk lokaler, riving av eksisterende bygningsmasse og grunnarbeider.