EN STADIG STERKERE AKTØR MED LOKAL TILHØRIGHET

Entreprenørselskapet SV Betong ble etablert i Sandnes i 1990. På 25 år ble antall medarbeidere økt til over 160 ansatte – et resultat av en sunn økonomisk utvikling og en stadig stigende posisjon i markedet. Fra å være en leverandør av mindre bygg de første årene kan vi i dag vise eksempler på at vi har hatt ansvaret for gjennomføringen av store og kompliserte byggeoppdrag.

SV Betong gjennomfører komplette totalentrepriser eller delte entrepriser med hovedvekt på leveranse av betongarbeider. Vi har også egen montasje avdeling.  Prosjektering for våre egne fag er vårt ansvar og vi utfører dette i samarbeid med våre faste samarbeidspartnere. Vårt mål er og tilpasse entrepriseform etter ønske og behov fra vår oppdragsgiver.

Vi har et mangfold av prosjekter:

  • Boligprosjekter
  • Offentlige bygg og oppdrag
  • Infrastruktur prosjekt som bro, kullverter og rundkjøringer
  • Rehabiliteringsprosjekt
  • Næringsbygg
  • Anlegg
  • Levering av komplette og kostnadseffektive Parkeringshus

Vi har til hensikt å jobbe sikkert og planmessig. Helse, Miljø og Sikkerhet er derfor noe vi søker å integrere i alle ledd.  En sunn og god sikkerhetskultur er viktig for oss. Vi har en overordnet målsetning å minimere alvorlige hendelser og unngå skader i våre arbeidsprosesser. Vi tar avstand fra sosial dumping og arbeider for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Vi driver med forskning og utvikling for å kontinuerlig øke vår konkurransekraft. Vår primære geografiske fokus er i Sør Rogaland, men vi har avdelingskontor på Østlandet.

Entreprenør med bred erfaring og lokalt fokus

Erfaring er et fundament i en vellykket byggeprosess. Vår lange erfaring og grundige kunnskap skal komme kunden til gode. Når vi kjenner utgangspunktet, bruksområdet og kundens behov, kan vi skreddersy løsningene og tilpasse produktet optimalt.

Materialvalg, design og funksjonalitet. Valgene er mange – vi gir deg løsningene. Som våre medspillere har vi kvalitetsbevisste leverandører, underentreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører.

SV Betong er en betongentreprenør og totalentreprenør som er med i prosessen fra A til Å. Vi utfører arbeid primært i den sørlige del av Rogaland inkludert Stavanger, Sandnes, Klepp, Bryne og Egersund. Vi er også lokalisert på Østlandet. Våre skreddersydde parkeringshus leveres komplett over hele Sør-Norge.