Hovemarka – 3 blokker med P-kjeller – Totalentreprise