OFFENTLIG BYGG, UNGDOMSSKOLE SOLA KOMMUNE


Kjerrberget ungdomsskole, Sola Kommune, Rogaland.

Prosjektet Kjerrberget ungdomsskole er et nytt skolebygg på Skadberg, Sola. Kjerrberget ungdomsskole skal dimensjoneres for 630 elever på ca. 8700 BRA. Første byggetrinn blir planlagt for 14 klasser, med tilhørende spesialrom, kontorer og gymsal. Det skal opparbeides et nytt komplett utomhusanlegg rundt Kjerrberget ungdomsskole.

Bygget skal prosjekteres og bygges med gode arkitektoniske, tekniske og funksjonelle kvaliteter.  Arbeidet på byggeplassen startet Q4 2019. I mars 2020 økes byggeaktiviteten ytterligere, med oppstart for tømmermenn og tekniske fag. På det meste vil det være opp mot 100 arbeidere på plassen.

Kjerrberget ungdomsskole skal stå klar til skolestart høsten 2021.

PROSJEKTDETALJER


Byggherre: Sola Kommune  
Byggested:
Skadberg, Sola Kommune
Byggeperiode: 2019-2021
Kontraktstype:
Totalenterprise
Areal: ca 10 000 m2,
Kontraktssum:  kr 188 174 731 eks. mva

Dette prosjektet byr på unike, tverrfaglige utfordringer som skal løses på kort tid!

Bjarte Malmin, Prosjektleder Kjerrberget Ungdomsskole