SV Betong har ansvar for betongarbeider til Velde Pukk sitt renseanlegg.