SV Betong har solid erfaring med oppføring av ulike bolig prosjekter. Vi har jobbet nært sammen med flere av våre oppdragsgivere for å kunne bidra med forskjellige konsepter som sikrer de gode løsningene og kvalitetene i et bolig prosjekt.

Det er flere aspekter som involvereres i en slik prosess. Kunnskap og erfaring om hva som gir effektive og gode planløsninger er opparbeidet gjennom en rekke bolig prosjekt. Gode lys forhold inne i boligen er ofte en sentral kvalitet parameter. Plassering av de tekniske anleggene og plassering av trapperom må velges med varsomhet.  I tillegg kommer tiltak for å sikre energieffektivisering, miljøaspekter, lyd aspekter, valg av bæresystemalle og annet material valg. Vi har kjennskap til en rekke fasadesystemer og løsninger. SV Betong har erfaring med installasjoner av moduler, prefabrikerte enheter som baderomsmoduler og andre prefabrikerte elementer.

Boligkonseptene er basert på våre erfaringer fra tidligere byggeprosjekter. Vi er opptatt av å bidra til de løsninger som passer for målgruppen. Vi jobber tett med prosjekterende og arkitekter i paralell med oppdragsgiver. Hensikten er å komme i en tidlig fase slik at vi kan påvirke til å få boligene mer kostnadseffektive og med de kvaliteter som er nødvendige for å få bolig prosjektet til å bli en suksess.

Vi ser på tre hovedparametere som kan påvirkes for å redusere kostnader på byggverket:

1) Innkjøp
2) Antall timeverk på produksjonen
3) Valg av løsninger og materialer.

Deretter søker vi [ komme tidlig i gang med planlegging. Det bidrar til å optimalisere produksjonen, slik at en hurtig, lønnsom og effektiv oppføring sikres.

Når vi kjenner dine ønsker, rammer og informasjon om ditt boligprosjekt, får du raskt et løsningsforslag på boligen med tilhørende pris.

Load More